Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Fotogalerie

MMR zveřejnilo podmínky k podpoře COVID – podpora cestovního ruchu

MMR zveřejnilo podmínky k podpoře COVID – podpora cestovního ruchu

Cestovní ruch patří k nejpostiženějším odvětvím pandemie koronaviru. MMR proto připravilo podporu s názvem COVID – podpora cestovního ruchu, která pomůže cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes (2. 11.) zveřejnilo podmínky podpory a nyní si žadatelé mohou připravit podklady k žádosti o dotaci. Celkově je připraveno půl miliardy korun. Podmínky ministerstvo detailně konzultovalo s profesními asociacemi - Českou unií cestovního ruchu, Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací českých cestovních kanceláří a agentur a Asociací průvodců. „Cestovní ruch trpí nedostatkem turistů kvůli současné pandemii. V tuto chvíli bohužel nelze odhadnout, jak se bude situace vyvíjet v dalších měsících. Právě cestovní kanceláře, agentury a průvodci nejvíce doplácí na nedostatek turistů a velmi omezené možnosti cestování, a proto jsme přišli s touto podporou. COVID – podpora cestovního ruchu se nejen snaží přesně zacílit tam, kde je to nejvíce potřeba, ale snaží se i rozvíjet a podporovat možnosti dočasného uplatnění průvodců v jiných odvětvích. Jednotlivé výzvy vycházejí z rámcových podmínek, které jsme již dříve schválili na vládě. Na základě domluvy s profesními asociacemi jsme v krátkém čase ještě upravili podmínky tak, abychom skutečně pomohli udržet úspěšné podnikatele nad vodou,“ uvedla ministryně Klára Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj bude přijímat žádosti o podporu od 11. listopadu do 11. prosince 2020. Více informací a jednotlivé výzvy naleznete zde. Cestovní kanceláře: •Dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. •Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2 do 10. 10. 2020. Cestovní agentury: Dělí se na dvě části: •Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace týkat jen těch, které byly na jaře zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní. •Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch. Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 250 tis. Kč a 500 tis. Kč. Spojení obou podpor není možné. Průvodci: Při splnění zvláštních požadavků (viz zde) může průvodce požádat o dotaci ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že: •poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021, nebo •absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kursu se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období. Pokud nesplní některou z podmínek výše, bude mít nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč. Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020.

Prohlížet fotogalerii »

Tripartita jednala o pomoci podnikatelům, zaměstnancům i regionům

Tripartita jednala o pomoci podnikatelům, zaměstnancům i regionům

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 2. listopadu 2020 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali aktuálně platná opatření v souvislosti s koronavirovou krizí, pomoc strukturálně znevýhodněným regionům, nový stavební zákon nebo sociální opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Poslední jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskutečnilo před třemi týdny. Během této doby se sešly k jednání pracovní týmy pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, tým pro BOZP a pracovní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu. Pracovní týmy se scházejí pravidelně a většinou jednají prostřednictvím videokonferencí. Nový stavební zákon Nový stavební zákon výrazně urychlí povolování všech staveb. Do roka budou stavebníci vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Pro občany, kteří si chtějí postavit rodinný dům, zákon zavádí zrychlené řízení. Stavební zákon zavádí několik nových principů a opatření. Jsou to především pevně stanovené lhůty pro rozhodování, fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Nový stavební zákon také přinese už jen jedno řízení místo stávajícího územního a stavebního řízení. Sociální opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí Z důvodu útlumu těžby ve společnostech OKD a Sokolovská uhelná přijala vláda opatření, která částečně sníží negativní sociální dopady na propouštěné zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Souhrnná výše pomoci zaměstnancům OKD by měla být cca. 804 mil. Kč. V případě zaměstnanců Sokolovské uhelné by výše pomoci měla činit cca 137 mil. Kč. Akční plán Programu RE:START Díky programu RE:START byly podpořeny projekty v hodnotě cca. 8 mld. Kč. Moravskoslezský kraj obdržel 4,19 mld. Kč, Ústecký kraj byl podpořen částkou 2,49 mld. Kč a Karlovarský kraj získal 1,31 mld. Kč. Aktuálně probíhá finalizace 4. Akčního plánu, který je zaměřen na problematiku komunitní energetiky, digitalizace, OZE, podpory podnikání v dotčených regionech, využití lokalit po těžbě, podpora základního a středního školství. Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí Výsledkem dosavadních jednání jsou tři možné varianty valorizace dotčených příplatků. Při navýšení spodních i horních hranic uvedených příplatků o 25 %, by se jednalo o roční náklady ve výši cca 2,6 mld. Kč. V případě navýšení o 50 % by se v celkovém objemu prostředků na platy jednalo o cca 5,2 mld. Kč. V případě 100 % navýšení by se v celkovém objemu prostředků na platy jednalo o cca 10,4 mld. Kč. Případné navýšení dotčených příplatků bude nutno spojit s poskytnutím dodatečných prostředků na platy a zajištění financování. Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 14. prosince 2020

Prohlížet fotogalerii »

KDU-ČSL, ODS a TOP 09 podepsaly memorandum o spolupráci

KDU-ČSL, ODS a TOP 09 podepsaly memorandum o spolupráci

Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová dnes podepsali memorandum o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Hlavním úkolem příští vlády bude podle nich vyvést Českou republiku z krize, kterou způsobila dlouholetá nekompetentnost a neschopnost vlády Andreje Babiše řešit problémy České republiky a nezvládnutí koronavirové krize. Strany jsou dle vlastních slov připravené převzít po volbách odpovědnost za další vývoj ČR. „Vzájemná konstruktivní spolupráce je nyní potřeba více než kdy jindy. Má smysl v rodinách, v práci, v běžném životě a ještě více je zapotřebí při efektivním spravování naší země. A přesně o tu nám nyní jde. KDU-ČSL dlouhodobě prosazuje zodpovědnou politiku s důrazem na klíčové oblasti, což je udržitelný rozvoj i život, a to se současnou zodpovědností vůči budoucím generacím. Chceme se i nadále soustředit na podporu rodičů, otázku výchovy dětí, nebo na péči o seniory, ale také se zajímáme o zdravé životní prostředí. Bez těchto dvou oblastí nás nečeká žádná smysluplná budoucnost, a proto na ně jako lidovci klademe takový důraz. Jsme přesvědčeni, že především díky vzájemné spolupráci získá naše republika potřebnou vizi, kterou postrádá a následně najde i optimální řešení všech problémů,“ vysvětluje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „V předvečer státního svátku jsme podpisem Memoranda o spolupráci deklarovali společnou vůli ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kandidovat společně v nadcházejících parlamentních volbách. Spojili jsme se, abychom občanům nabídli naději, že naši zemi přestane ovládat populismus, lži a prázdné sliby. Máme odvahu a zkušenosti dělat věci, které považujeme za správné pro naši zemi. Odvaha dělat správné věci je přesně to, co Česká republika v tuto chvíli potřebuje a co očekávají i její obyvatelé. Chceme společně pracovat pro Českou republiku a její občany. Chceme vyhrát nadcházející parlamentní volby a změnit naši zemi k lepšímu. Vytváříme koalici naděje pro ty, kteří si přejí změnu,“ říká předseda ODS Petr Fiala. „Tomáš Garrique Masaryk hovořil o tom, že má-li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat je a nikoliv demokracii. Tomu, kdo sleduje politické dění posledních let, se mohou zdát nedostatky nepřekonatelné. My si to nemyslíme. Společným podpisem memoranda dáváme jasně najevo, že TOP 09, ODS a KDU-ČSL chtějí vyhrát volby a vytvořit zodpovědnou vládu. Vládu, která po volbách místo osobních ambicí upřednostní budoucnost celého Česka,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a dodává: „Nečekají nás jednoduché časy. Amatérismus ve Strakově akademii si už nemůžeme dovolit ani na okamžik. Naše země si zaslouží naději. Naději, že z krize ekonomické, zdravotní i společenské vyjde se vztyčenou hlavou. Jsem přesvědčena, že tohoto cíle je schopna dosáhnout jedině silná liberálně-konzervativní koalice.“

Prohlížet fotogalerii »

Pojmenujte nejvýkonnější superpočítač v České republice

Pojmenujte nejvýkonnější superpočítač v České republice

Jaké jméno bude mít nový EuroHPC superpočítač, který bude instalován v IT4Innovations a doplní tak své předchůdce Anselma, Salomona či Barboru? To je otázka, na kterou může najít odpověď každý, kdo se zapojí do soutěže o jméno pro nejvýkonnější superpočítač v České republice a jeden z nejvýkonnějších superpočítačů Evropy. V říjnu letošního roku byla podepsána smlouva na dodávku nového nejvýkonnějšího superpočítače v ČR a jednoho z nejvýkonnějších superpočítačů Evropy mezi EuroHPC JU, společností Hewlett Packard Enterprise (HPE), která systém dodá, a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Právě v IT4Innovations bude nový superpočítač umístěn a doplní tak rodinu superpočítačů, které již v Ostravě byly instalovány. Zároveň se zařadí mezi pětici tzv. EuroHPC petascale superpočítačů pořizovaných v rámci celoevropského společného podniku EuroHPC JU, ke kterému Česká republika přistoupila v roce 2018. I třem předchozím superpočítačům vybrala jména veřejnost a všechna jsou provázaná s regionem Ostravska, respektive s doly, které zde v minulosti fungovaly – Anselm, Salomon a Barbora. To ale není podmínkou pro jméno tohoto nového superpočítače, který bude mít špičkový výkon 15,2 PFlop/s, což je sedmkrát více než má dosud nejvýkonnější superpočítač v IT4Innovations, Salomon. „U jmen budeme hodnotit originalitu a výstižnost. Nepřípustná jsou víceslovná jména, vulgarismy a názvy, které jsou již chráněné ochrannou známkou či jiným zákonným způsobem. Preferováno pak bude jméno, dobře znějící v českém i v anglickém jazyce, složené ze čtyř až osmi písmen, které nebude obsahovat speciální znaky či diakritiku,“ uvádí Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra. Do soutěže, kterou vyhlašuje IT4Innovations společně se společností Hewlett Packard Enterprise a EuroHPC JU, se může zapojit každý, kdo má bydliště v České republice a zadá svůj návrh na stránky http://bit.ly/pojmenujsuperpocitac do 15. prosince 2020. Výherce vybere porota složená ze zástupců IT4Innovations, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Hewlett Packard Enterprise, EuroHPC JU a Moravskoslezského kraje. „I přesto, že nový superpočítač bude v IT4Innovations zprovozněn v první polovině roku 2021, jméno potřebujeme znát již při konfiguraci celého systému. Proto je také soutěž vyhlášena již nyní a potrvá do 15. prosince,“ dodává Luboš Kolář, produktový manažer divize HPC & AI pro střední Evropu, ze společnosti Hewlett Packard Enterprise, která je dodavatelem superpočítače. Společnost Hewlett Packard Enterprise do soutěže věnovala také velmi zajímavé ceny. Jedná se o dva microservery HPE ProLiant Gen10 Plus, které posunou klasickou domácnost na digitální a jsou ideální pro úschovu souborů a dat v domácí síti. Další cenou je přístupový bod HPE Aruba Instant On AP11D, který využívá integrované všesměrové antény, díky čemuž dojde k ideálnímu pokrytí bezdrátovou WiFi sítí pro všechny místnosti.

Prohlížet fotogalerii »

Prezident republiky udělí státní vyznamenání

Prezident republiky udělí státní vyznamenání

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2020 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu, bezpečnost státu a občanů, vynikající bojovou činnost, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidských životů, za hrdinství a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti politiky, hospodářské, vědy, kultury, umění, výchovy, školství a sportu a zásluhy o územní samosprávný celek. Vzhledem k aktuální situaci prezident republiky udělí a propůjčí státní vyznamenání v řádovém dni 28. října 2021. Prezident republiky se rozhodl ocenit tyto osobnosti: Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, genmjr. v.v. Františka Cháberu, Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam, Karla Gotta, Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, plk. Josefa Koukala, Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy genmjr. v.v. Ing. Miloslava Masopusta, Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, armádního generála Heliodora Píku, Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy prof. MUDr. Romana Prymulu, CSc., Ph.D., Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c., Medailí Za hrdinství Janu Březinovou, Medailí Za hrdinství, in memoriam, nstrm. Petra Langa, Medailí Za hrdinství prap. Vladimíra Šupu, Medailí Za zásluhy MUDr. Jiřího Běhounka, Medailí Za zásluhy Karla Brücknera, Medailí Za zásluhy Ing. Tomáše Cihláře, CSc., Medailí Za zásluhy Josefa Černého, Medailí Za zásluhy prof. PhDr. Petra Čorneje, Medailí Za zásluhy Ing. arch. Vladimíra Dohnala, Medailí Za zásluhy Josefa Dvořáka, Medailí Za zásluhy Evu Erbenovou, Medailí Za zásluhy Jaroslava Faltu, Medailí Za zásluhy MgA. Václava Fantu, Medailí Za zásluhy, in memoriam, Karla Fialu, Medailí Za zásluhy doc. Ing. Františka Hezoučkého, Ph.D., Medailí Za zásluhy prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., Medailí Za zásluhy MUDr. Jaroslava Matýse, Medailí Za zásluhy plk. Ing. Daniela Miklóse, Medailí Za zásluhy Václava Nedomanského, Medailí Za zásluhy PhDr. Petra Nováčka, Medailí Za zásluhy, in memoriam, Jiřího Ošeckého, Medailí Za zásluhy Jana Rýdla, Medailí Za zásluhy plk. gšt. v zál. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, Medailí Za zásluhy Josefa Šmukaře, Medailí Za zásluhy plk. Ing. Petra Šnajdárka, Medailí Za zásluhy Mgr. Pavla Trávníčka, Medailí Za zásluhy Ing. Tana Trinha, Medailí Za zásluhy MUDr. Radima Uzla, CSc., Medailí Za zásluhy prof. MgA, Alenu Štěpánkovou Veselou, Medailí Za zásluhy brig. gen. Martina Vondráška, Medailí Za zásluhy PhDr. Petera Weisse, CSc.

Prohlížet fotogalerii »

«  předchozí... 1 2 


Počasí
Český Krumlov

In-počasí


Zlatá města © 2024 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 978 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics